وبلاگ ما

ردیاب یونی اچ سی ۳۰۰ از شرکت Mineoro   ردیاب یونی اچ سی ۳۰۰ ساخت شرکت Mineoro برزیل است که می تواند یونهای تولیدی توسط طلا و نقره را از فاصله نسبتا […]

وبلاگ ما

منظور از سیستم تفکیک فلزات در فلزیاب چیست؟ منظور از سیستم تفکیک فلزات در فلزیاب آن است که دستگاه بتواند نوع یک فلز هدف را از سایرین جدا و تمییز دهد. توانایی تفکیک […]